TUYỂN DỤNG


Do nhu cầu mở rộng thị trường, và mở rộng công ty. Địa Ốc Hòa Lợi chúng tôi cần tuyển dụng thêm 30 sale làm việc bên bộ phận kinh doanh bất động sản. với lương thưởng hấp dẫn!